GC Gruppe- Großhandel für SHK Haustechnik - Sanitä, Heizung, Klima
Начална Страница
 • HTI стартира 2022 с поредната си благотворителна инициатива като стана спонсор на младия Любослав Руйков и Pure Speed Racing Team.

  Към новината
 • HTI България ще акцентира върху вибропресовани продукти Pawa по време на Архитектурно-строителната седмица през юни

  Към новината
 • СТРАТЕГИЯ

  „Всеки ден по-добри. Със страст,
  отговорност и иновации. Близостта до
  клиента е ключът на нашия успех.
  Полагаме грижа за висока сигурност на
  планирането и доставките.“

  Основната ни грижа е...

  Пълният текст
 • Писмо COVID-19

  Уважаеми колеги и партньори,

  Като отговорно предприятие, Ейч Ти Ай България ЕООД полага максимални грижи за опазване на здравето както на своите служители и техните семейства, така и на своите партньори...
   

  Пълният текст
 • HTI БЪЛГАРИЯ: ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Научи повече:

EXXRO

EXXRO
Пречиствателни съоръжения

СЪВРЕМЕННИ ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ

Exxro се е специализирала в изграждането на инсталации за Обратна осмоза (RO), Нанофилтрация (NF) и Ултрафилтрация (UF), използвайки високоефективна плоска мембрана.
ИНФИЛТРАТИ ОТ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ - ПРОМИШЛЕНИ ВОДИ  -ОБЕЗСОЛЯВАНЕ НА МОРСКА ВОДА

Изграждането на инсталациите за пречистване на води чрез мембранна технология става  въз основа на конкретна заявка на клиента като индивидуално  решение спрямо конкретните изисквания към пречистената вода и в зависимост от  предварителния анализ на постъпващата вода. Така се изследва най-добрата конфигурация за постигане на оптимални резултати.
Инсталациите са напълно автоматизирани окомплектовани с всички необходими системи за управление на филтрирането и не изискват никаква предварителна обработка с химически продукти. Система за непрекъснато наблюдение на параметрите на водата за заустване гарантира безопасността на околната среда съобразно законодателството.
ПРЕДИМСТВА:
• Опростена предварителна филтрация;
• Ниски разходи за експлоатационни химикали;
• Високи нива на възстановяване при ниски енергийни разходи;
• Дълъг експлоатационен живот на  мембраните;
• Снижаване на разходите за подмяна на мембраната;
• Висококачествени почистващи средства;
• Висококачествена вода;
• Компактни и гъвкави модулни единици;
• Системите EXXRO са напълно сглобени и тествани предварително във фабриката;
• Евтина поддръжка, експлоатация и обслужване;

ПРИЛОЖЕНИЕ:
• Ниски концентрации;
• Отстраняване на патогени и фосфати от канализацията;
• Предварително третиране за обратна осмоза (RO);
• Дезинфекция на питейна и повърхностна вода;
• Отретиране на води от обратна промивка на филтри;
• Рециклиране на водата в хартиената промишленост;
• Подмяна за многослойни филтрационни системи;
• Високи концентрации;
• Третиране на биологично замърсени отпадъчни води;
• Химическа обработка на отпадъчни води;
• Обработка на сива и черна вода на кораби;

Предлагаме на нашите клиенти възможността да наемат наши инсталации за обратна осмоза, с договор за пълно или частично обслужване, защото ние сме уверени в качеството и отличните резултати на нашето оборудване.