Начална Страница
GC Gruppe- Großhandel für SHK Haustechnik - Sanitä, Heizung, Klima
 • HTI БЪЛГАРИЯ: ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Научи повече:
 • NAUE WEB: Вече и на български!

  Запознайте се с иновативни продуктови решения и приложения в областта на ГЕОСИНТЕТИКАТА.

  www.naue.com
 • HYDROTEC WEB: вече достъпен и на български!

  Научете повече за улеи, решетки, капаци за ревиционни шахти точкови оттоци и цялостни решения за повърхностно отводняване:

  www.hydrotec.com
 • ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

  Тук може да откриете актуални и специализирани детайли.

  ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА
 • Нашият екип!

  Опознайте ни, за да се доверите!

  ЗА КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТИ

Искате да споделите нещо с нас?

Моля, обърнете се към най-близкия до Вас офис на HTI, за да получите компетентна консултация и ценова оферта.

HTI-организация

Офис централа

отдел: АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
И-мейл: office@hti-bulgaria.com

инж. Красимир Стоянов, Управител

отдел: РЪКОВОДСТВО
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
И-мейл: office@hti-bulgaria.com

Управителят на HTI България и член на Управителния съвет на Българската асоциация по водите инж. Красимир Стоянов е роден през 1977 г. в София. Придобива магистърска степен по енергетика от Технически Университет – София. Има допълнителна квалификация по Международни икономически отношения от УНСС.

След дипломирането си Красимир Стоянов започва работа като ръководител на сектор Индустрия във фирма „Шибър“ – фирма за тръбопроводна арматура и помпи, където работи шест години. По-късно е назначен в австрийската фирма „Хобас“, която е производител на стъклопластови тръби. Там е прокурист на фирмата и отговаря за дейността ѝ в България.

През месец март 2010 г. инж. Стоянов е избран, а през 2012-та и 2014-та преизбран за член на УС на БАВ.

В началото на 2012-та година започва работа в немската фирма дистрибутор на материали за строителството и индустрията HTI България.

инж. Петър Петров, Търговски директор направления Индустрия, Екология и Инфраструктура

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 883 90 70 90
И-мейл: petar.petrov@hti-bulgaria.com

Инж. Петър Петров завършва УАСГ - профил „Мрежи и съоръжения“, ВиК Инженер през 2001 г.

Кариерата му се развива целенасочено в строителния бранш. С най-голям принос за своя натрупан опит, компетенция и професионално изграждане оценява дългогодишната си работа в АСО България - водещ производител на системи за повърхностно отводняване, сепариране и пречистване на дъждовни и отпадни води. Заема позицията Търговски директор и черпи от международния know- how и добри практики, допринасяйки за развитието на търговски стратегии и взаимоотношения с партньори.

През 2015 г. успешно завършва MBA програма към The University of Sheffield с профил General Management. Прави задълбочени проучвания на тема „Изграждане и запазване на доверието между доставчиците в строителния бранш“ и възприема инициативи в тази посока като своя мисия и работа.

Към екипа на HTI България се присъединява през 2015 г., привлечен от философията на фирмата от една страна да предоставя избор от възможности на по-качествени материали и комплексни доставки, от друга - активно да медиаторства и повдига актуални казуси и нужди в гилдията. Тук за свое предизвикателство и фокус възприема разработване на стратегии за налагане на иновативни продукти с добавена стойност в областта на екология, индустрия и инфраструктура, които да улесняват работата на заинтересованите страни в строителството.

Христо Христов, Търговски директор направление ВиК

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон:
И-мейл: hristo.hristov@hti-bulgaria.com

Христо Христов работи в сферата на строителната индустрия от 2000г., като заема ръководни длъжности в няколко значими фирми в сектора. През годините трупа познания и трхническа експертиза в областта и допринася за въвеждането на добри практики и иновации във ВиК сектора.

През 2012 г. се присъединява към младия екип на HTI България и от самото начало на дейността на фирмата в България е двигател за нейното развитие и позициониране. В момента заема длъжността Търговски директор и работи усилено за налагане на българския строителен пазар на дълготрайни и качествени решения на влаганите в строителството материали.

инж. Радослав Вишанов, Търговски представител "Геосинтетични Материали"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 886 016 099
И-мейл: radoslav.vishanov@hti-bulgaria.com

Инж. Радослав Вишанов завършва УАСГ през 2009 г., специалност „Строителство на транспортни съоръжения”.

От 6 годинии работи и развива квалификацията и уменията си в в строителния сектор.

През 2013 г. се присъединява към екипа на HTI България, където отговаря за стратегическото развитие и представяне в направление „Пътна инфраструктура”.

В момента заема длъжността Търговски Представител „Геосинтетични материали” и работи усилено за налагане на българския строителен пазар на иновативни и дълготрайни, качествени решения в областта на в транспортна инфраструктура и екология.

инж. Милен Трендафилов, Търговски представител "Източна България"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 877 066 027
И-мейл: milen.trendafilov@hti-bulgaria.com

инж. Милен Станков Продуктов Мениджър "Материали за Индустрията"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 894 53 48 21
И-мейл: milen.stankov@hti-bulgaria.com

инж. Виктор Джигаров, Нaправление "Чугунени тръби, фитинги и арматура"

отдел: ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 894 310 227
И-мейл: viktor.dzhigarov@hti-bulgaria.com

инж. Мая Йорданова, ВиК Инженер

отдел: ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 886 414 410
И-мейл: maya.georgieva@hti-bulgaria.com

инж. Вероника Кръстева, Пречистване на води и третиране на битови отпадъци

отдел: ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 884 136888
И-мейл: veronika.krsteva@hti-bulgaria.com

Инж. Вероника Кръстева завършва средно-специално образование в СГСАГ „Христо Ботев“  специалност „Геодезия“ и висше образование в УАСГ специалност „Водоснабдяване и канализация“. Дипломира се като магистър по „Пречистване на води“. По време на следването си след него участва в редица интерактивни обучения и стажове в проектантски фирми. Тя е един от младите специалисти в екипа на HTI България, на който компанията разчита да задълбочи компетенцията и развитието си в направление „Екология“. В момента заема позиция Проектов инженер „Пречистване на води и третиране на битови отпадъци“ и работи усилено за налагането на иновативни, екологични и ресурсо-ефективни решения, както при изпълнение на целите на страната ни през новият програмен период така и в частния сектор.

 

инж. Гергана Апостолова, ВиК Инженер

отдел: ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 877 066 098
И-мейл: gergana.apostolova@hti-bulgaria.com

Христо Лазаров, Мениджър "Закупуване"

отдел: ОТДЕЛ ЗАКУПУВАНЕ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
И-мейл: hristo.lazarov@hti-bulgaria.com

Иван Миланов, Специалист "Закупуване"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: + 359 889 772 446
И-мейл: ivan.milanov@hti-bulgaria.com

инж. Нина Вълчева, Административен директор

отдел: АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 888 754484
И-мейл: nina.valcheva@hti-bulgaria.com

Нина Вълчева се присъединява към екипа на HTI България през 2015г. Важни приоритети за нейната работа на длъжността Административен директор са подобряване на ефективността на вътрешно-организационната дейност на фирмата, внедряване и прилагане на добри практики в областта на информационни и управленски инфраструктурни системи,  повишаване на мотивацията и квалификацията на служителите, както и удовлетвореността и доверието в партньорите ни.

Жана Наславова, Кредит Мениджър

отдел: ФИНАНСОВ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 885 505 778
И-мейл: zhana.batashka@hti-bulgaria.com

Борис Кумчев, Мениджър Логистика

отдел: ЛОГИСТИКА
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 882 726 591
И-мейл: boris.kumchev@hti-bulgaria.com

Диана Василева, Ръководител "Вътрешни продажби"

отдел: ВЪТРЕШНИ ПРОДАЖБИ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 885 510 484
И-мейл: diana.vasileva@hti-bulgaria.com

инж. Анелия Владимирова, Офертен Отдел ВиК

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 882 924 303
И-мейл: aneliya.vladimirova@hti-bulgaria.com

Ася Петкова, Търговски сътрудник "Вътрешни продажби"

отдел: ВЪТРЕШНИ ПРОДАЖБИ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 88 799 7477
И-мейл: asia.petkova@hti-bulgaria.com

Ралица Вълчева, Търговски сътрудник "Вътрешни Продажби"

отдел: ВЪТРЕШНИ ПРОДАЖБИ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 888 720 106
И-мейл: ralitsa.valcheva@hti-bulgaria.com

инж. Християна Димитрова, Офертен Отдел Транспортна инфраструктура

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 893 038 988
И-мейл: hristiyana.dimitrova@hti-bulgaria.com

Славчо Йорданов, Склад София Казичене

отдел: СКЛАД
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 882 445 557
И-мейл: slavcho.yordanov@hti-bulgaria.com

Иво Йорданов, Склад София, Казичене

отдел: СКЛАД
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 894 310 228

Стела Димитрова, Оперативен счетоводител

отдел: ФИНАНСОВ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 882 105 484
И-мейл: stela.dimitrova@hti-bulgaria.com

Теменужка Янакиева, Специалист Логистика

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 893 03 89 90
И-мейл: temenuzhka.yanakieva@hti-bulgaria.com

Страници