GC Gruppe- Großhandel für SHK Haustechnik - Sanitä, Heizung, Klima
Начална Страница
 • HTI България дебютира на БАТА Агро 2024

   

  с уникалните решения за обработка на биомаса и компостиране на Compost Systems, което ще се проведе от 13 до 17 май на откритите площи на летището в Стара Загора.

 • СТРАТЕГИЯ

  „Всеки ден по-добри. Със страст,
  отговорност и иновации. Близостта до
  клиента е ключът на нашия успех.
  Полагаме грижа за висока сигурност на
  планирането и доставките.“

  Основната ни грижа е...

  Пълният текст
 • HTI БЪЛГАРИЯ: ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Научи повече:
 • NAUE WEB: Вече и на български!

  Запознайте се с иновативни продуктови решения и приложения в областта на ГЕОСИНТЕТИКАТА.

  www.naue.com
 • HYDROTEC WEB: вече достъпен и на български!

  Научете повече за улеи, решетки, капаци за ревиционни шахти точкови оттоци и цялостни решения за повърхностно отводняване:

  www.hydrotec.com

Нашата философия

Философията ни е базирана на нашата политика по асортимента:

Персонализирана за нуждите на клиента, налична, практически ориентирана и доставена от един основен партньор!

Като фирма за търговия на едро, HTI Group е основен, централизиран партньор за продукти в областта на инфраструктурната и промишлената техника и предлага висококачествени системи от един централизиран доставчик.

Ключов принцип за ежедневната ни търговска дейност е да реагираме на изискванията на клиентите ни и да предоставяме решения от производители с качествени продукти, както и техническа компетенция и подкрепа. Затова и всички регионални партньорски търговски къщи, които принадлежат към дружеството, подкрепят философията за бърза реакция и взимане на решения.

HTI вижда себе си като активен посредник между промишлеността и производителите  и участва в сформирането на пазара. Предприятието комуникира интензивно с клиентите си, инициира мероприятия, свързани с бранша, присъства на панаири и информира редовно партньорите си за новости. Традицията, семейният характер на организацията и менажирането от персонално ангажирани съдружници поставят фокус на нашите дългосрочни цели и устойчиви взаимоотношения с партньорите.

Политика и цели по качеството

Ръководството на Ейч Ти Ай България ЕООД, декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която, прилага и поддържа на всички равнища в Организацията и счита, че тя е от особена значимост за повишаване конкурентостта на фирмата в условията на  динамична пазарна среда чрез поддържане на високо и постоянно качество на своята дейност, на основата на спазването на установените международни принципи за управление на качеството, регламентирани със стандарта ISO 9001:2015.
Ние смятаме, че нашата компания разполага с необходимия технически и кадрови потенциал, стъпвайки на международен дългогодишен опит, авторитет и традиции, да извършва компетентно своята дейност в пълно съответствие с установените международни, национални и фирмени правила и изисквания, Съзнаваме изключителната роля на личния принос и персоналната отговорност на Ръководството и на всеки служител за утвърждаване и поддържане на принципите и предписанията, заложени в Системата за управление на качеството,
Декларираме, че в своята работа сме ангажирани със следната основна цел:
Доставка и дистрибуция на тръби и арматура за газоснабдяване, водоснабдяване и изграждане на канализационни и пречиствателни съоръжения, както и на елементи за пътно, промишлено, инфраструктурно и сградно строителство, с цел постигане на максимално задоволяване на нуждите, изискванията и очакванията на своите клиенти и утвърждаване на името на организацията като надежден и коректен партньор.
За постигането и утвърждаването на тази цел ние разработихме и внедрихме Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.
Стратегическите цели отразяват намеренията на ръководствотто за бъдещето. Те измерват сериозността и отговорността му и информират всички заинтересовани страни. С внедряването на Системата за управление на качеството, HTI България определя следните приоритетни насоки на действие:
• Компанията се стреми да бъде непрекъснато развиваща се, проактивна и адекватна на пазарните тенденции в областта на строителството и да събира на едно място индивидуалните услуги като предоставя „цялостен пакет“ от високотехнологични решения на своите клиенти;
• Да се развие и наложи като пазарен лидер в сегментите на строителство и индустрия като: снабдяване, депониране, пречиствателни съоръжения, индустриални инсталации, пътно и инфраструктурно строителство, сервиз и логостика;
• Непрекъснато усъвършенстване и повишаване на качеството продукта и постоянно преглеждане за съответствие с актуалните специализирани изисквания към характеристиките на материалите;
• Да изгради дистрибуторска мрежа от складове в страната и логистично обслужване;
• Постигане на социална отговорно поведение
• Поддържане на коректно сътрудничество с клиенти и доставчици на базата на взаимно доверие, взаимноизгодни условия и високо ниво на професионално взаимодействие.
• Непрекъснато повишаване на квалификацията, професионалното развитие, мотивиране на персонала и ясно разбиране в разпределението на отговорностите по нива и функции.
• Постигане на пълна ангажираност на служителите с Политиката по управление и целите на Организацията
• Удовлетворени служители и откритост във взаимоотношенията.
• Да адаптира организационната си структура спрямо необходимите изисквания в услуга на клиента. Усъвършенстване на вътрешната организация като процеси и ефективност
Нашите служители са отговорни за качеството на предлаганите услуги в рамките на своята служебна компетентност и се стремят към недопускане на несъответствия с изискванията за качество и  професионализъм.

Ръководството на Ейч Ти Ай България ЕООД декларира своята пълна ангажираност в процесите на разработване, внедряване и поддържане на СУК и неговото непрекъснато подобрение.