GC Gruppe- Großhandel für SHK Haustechnik - Sanitä, Heizung, Klima
Начална Страница
 • HTI България дебютира на БАТА Агро 2024

   

  с уникалните решения за обработка на биомаса и компостиране на Compost Systems, което ще се проведе от 13 до 17 май на откритите площи на летището в Стара Загора.

 • СТРАТЕГИЯ

  „Всеки ден по-добри. Със страст,
  отговорност и иновации. Близостта до
  клиента е ключът на нашия успех.
  Полагаме грижа за висока сигурност на
  планирането и доставките.“

  Основната ни грижа е...

  Пълният текст
 • HTI БЪЛГАРИЯ: ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Научи повече:
 • NAUE WEB: Вече и на български!

  Запознайте се с иновативни продуктови решения и приложения в областта на ГЕОСИНТЕТИКАТА.

  www.naue.com
 • HYDROTEC WEB: вече достъпен и на български!

  Научете повече за улеи, решетки, капаци за ревиционни шахти точкови оттоци и цялостни решения за повърхностно отводняване:

  www.hydrotec.com

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Относно: използването на интернет страницата www.hti-bulgaria.com
В сила от 15.05.2018 г.
Последно изменена на 21.05.2018 г
ВЪВЕДЕНИЕ
Извършвайки дейността си, “Ейч Ти Ай България” ЕООД, ЕИК 201849923, със седалище и адрес на управление: гр. София 1532, Казичене, ул. Трети март №22, („Дружеството“, „HTI“, „ние“, „нас“),  част от Ейч Ти Ай Интернешънъл (HTI International Gmbh), Германия („Групата“) обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Тази интернет страница www.hti-bulgaria.com се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Ейч Ти Ай България ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ейч Ти Ай България ЕООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са нашите подизпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.
КАКВО ОЗНАЧАВА ЛИЧНИ ДАННИ

 • Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).
 • Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Ейч Ти Ай България ЕООД не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Настоящата интернет страница на Ейч Ти Ай България има информационен характер. Ние не събираме чрез нашия уебсайт никакви лични данни и не изискваме регистрации, без вашето съгласие. Вие сами решавате дали искате да дадете или не тези данни чрез последващ контакт с нас иницииран от Вас, участие в проучване, конкурс или подобни инициативи. Вашите данни обикновено се използват за да отговорим на Ваше запитване или за да ви осигурим достъп до специфична информация. Доброволно отправени данни могат да бъдат употребявани за статистически цели на Групата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Ейч Ти Ай България ЕООД.
Автоматично събирана, информация и данни 
Когато посещавате нашите интернет страници, автоматично се събира информация, която не е свързана с конкретна личност – осен в случай на регистрация (напр. информация за използвания интернет браузър и операционна система; IP адрес; домейна на уебсайта, от който сте дошли; средна продължителност на престоя, разгледани страници и т.н.). Използваме тази информация, за да определим атрактивността на нашите уебсайтове и за да подобряваме постоянно тяхното съдържание.
Избор
Ние бихме искали да използваме Вашите данни, за да можем да Ви информираме за нашите продукти и услуги и да получите допълнителна консултация за тях. Естествено, ще направим това само с Вашето съгласие. В случай, че не желаете използването на Вашите данни, можете  да ни информирате по всяко време по пощата, за да можем да блокираме съответните данни.
Сигурност
Ние от HTI използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим управляваните от нас лични данни от случайни или преднамерени манипулации, загуба, унищожаване или от достъп на неоторизирани лица. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се усъвършенстват в съответствие с  технологичното  развитие.
Вашият имейл адрес
Вашият имейл адрес се използва единствено за комуникацията с Вас и за никакви други цели.
Cookies
Когато посетите някой от нашите сайтове, може да се окаже, че съхраняваме информация под формата на „бисквитка“ на компютъра Ви, която при следващото Ви посещение автоматично се разпознава. Бисквитките ни позволяват например да напаснем даден сайт по Вашите интереси или да запазим паролата Ви, за да не е нужно да я въвеждате всеки път. Ако не желаете да бъдете разпознати от нашия компютър, настройте интернет браузъра си така, че да изтрива бисквитките от хард диска на компютъра Ви, да ги блокира или да Ви предупреждава преди да бъдат запазени.
Социални мрежи
Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Ейч Ти Ай България ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ В HTI БЪЛГАРИЯ
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Ейч Ти Ай България ЕООД са:

 • Данни за целите на изготвяне на оферта към наш клиент;
 • Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и на Ейч Ти Ай България ЕООД на основание сключването на договор;
 • Данни за целите на изпращане на пратки и материали до адрес наш клиент, включващи точен адрес, контакт и телефон на получателя;
 • Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с политиката ни по Управление на риска на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;
 • Осчетоводяване и фактуриране на покупките на основание законовото ни задължение за това;
 • Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.
Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.
Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.
Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Ейч Ти Ай България ЕООД.
В допълнение Вашите данни се обработват от Ейч Ти Ай България ЕООД и за целите на:

 • Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на Ейч Ти Ай България ЕООД, на основание легитимния интерес;
 • Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;
 • Организиране на Технически панаири, изложения и събития в сектора и регистрация за участието Ви на основание съгласието Ви.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В дадени случаи Ейч Ти Ай България ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на Ейч Ти Ай България ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.
Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на дружества от Групата за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им.
За случаите, в които Ейч Ти Ай България ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Ейч Ти Ай България ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Ейч Ти Ай България ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.
ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ
Ейч Ти Ай България ЕООД не прехвърля данните Ви извън Групата в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между Ейч Ти Ай България ЕООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи Ейч Ти Ай България ЕООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия).
ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ейч Ти Ай България ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.
Всички служители на Ейч Ти Ай България ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.
За случаите, в които Ейч Ти Ай България ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Ейч Ти Ай България ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.
СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.
ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на Ейч Ти Ай България ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт;
- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Ейч Ти Ай България ЕООД;
- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване електронни съобщения и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на protectdata@hti-bulgaria.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. София 1532, Казичене, ул. Трети март №22, Ейч Ти Ай България ЕООД, За длъжностното лице за защита на данните.
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.
Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.
ДЕЦА
Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Ейч Ти Ай България ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.
ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Ако имате въпроси или предложения относно поверителността на данните или обработката на лична информация, моля свържете се с Ейч Ти Ай България ЕООД на следния адрес
Е-мейл адрес: protectdata@hti-bulgaria.com
По пощата: гр. София 1532, Казичене, ул. Трети март №22, за Длъжностното лице за защита на данните