GC Gruppe- Großhandel für SHK Haustechnik - Sanitä, Heizung, Klima
Начална Страница

Седми дискусионен форум

Български

СТРОИТЕЛСТВОТО ПРЕЗ 2018-ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

26.09.2017
Това е седмата национална среща дискусия, която предвижда да събере на едно място ключови фигури от държавните институции, общинските
администрации и бизнеса с цел градивен диалог по проблемите на бранша, перспективите и възможностите за строителство през 2018 г. и до края на
програмния период 2014 - 2020, както и за очакваните предизвикателства и проблеми, преодоляването на които може да се търси с обединени усилия.
Поканен да открие събитието е министър-председателят Бойко Борисов.
Основните теми на форума са: