GC Gruppe- Großhandel für SHK Haustechnik - Sanitä, Heizung, Klima
Начална Страница
 • HTI България ще акцентира върху вибропресовани продукти Pawa по време на Архитектурно-строителната седмица през юни

  Към новината
 • HTI България стана спонсор на българския автомобилен състезател от София Иван Влъчков

   

   

  Към новината
 • СТРАТЕГИЯ

  „Всеки ден по-добри. Със страст,
  отговорност и иновации. Близостта до
  клиента е ключът на нашия успех.
  Полагаме грижа за висока сигурност на
  планирането и доставките.“

  Основната ни грижа е...

  Пълният текст
 • Писмо COVID-19

  Уважаеми колеги и партньори,

  Като отговорно предприятие, Ейч Ти Ай България ЕООД полага максимални грижи за опазване на здравето както на своите служители и техните семейства, така и на своите партньори...
   

  Пълният текст
 • HTI БЪЛГАРИЯ: ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Научи повече:

ЗА КОНТАКТИ

Искате да споделите нещо с нас?

Моля, обърнете се към най-близкия до Вас офис на HTI, за да получите компетентна консултация и ценова оферта.

HTI-организация

инж. Красимир Стоянов, Управител

отдел: РЪКОВОДСТВО
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
И-мейл: office@hti-bulgaria.com

Управителят на HTI България и член на Управителния съвет на Българската асоциация по водите инж. Красимир Стоянов е роден през 1977 г. в София. Придобива магистърска степен по енергетика от Технически Университет – София. Има допълнителна квалификация по Международни икономически отношения от УНСС.

След дипломирането си Красимир Стоянов започва работа като ръководител на сектор Индустрия във фирма „Шибър“ – фирма за тръбопроводна арматура и помпи, където работи шест години. По-късно е назначен в австрийската фирма „Хобас“, която е производител на стъклопластови тръби. Там е прокурист на фирмата и отговаря за дейността ѝ в България.

През месец март 2010 г. инж. Стоянов е избран, а през 2012-та и 2014-та преизбран за член на УС на БАВ.

В началото на 2012-та година започва работа в немската фирма дистрибутор на материали за строителството и индустрията HTI България.

Жана Наславова, Икономически директор

отдел: ФИНАНСОВ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 885 505 778
И-мейл: zhana.batashka@hti-bulgaria.com

Христо Христов, Търговски директор, направление "ВиК"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон:

Христо Христов работи в сферата на строителната индустрия от 2000г., като заема ръководни длъжности в няколко значими фирми в сектора. През годините трупа познания и трхническа експертиза в областта и допринася за въвеждането на добри практики и иновации във ВиК сектора.

През 2012 г. се присъединява към младия екип на HTI България и от самото начало на дейността на фирмата в България е двигател за нейното развитие и позициониране. В момента заема длъжността Търговски директор и работи усилено за налагане на българския строителен пазар на дълготрайни и качествени решения на влаганите в строителството материали.

Лиза Тодорова, Оперативен счетоводител

отдел: ФИНАНСОВ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 882 105 484
И-мейл: liza.todorova@hti-bulgaria.com

Христо Лазаров, Мениджър "Закупуване"

отдел: ОТДЕЛ ЗАКУПУВАНЕ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
И-мейл: hristo.lazarov@hti-bulgaria.com

инж. Милен Станков, Продуктов мениджър "Материали за Индустрията"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 894 53 48 21
И-мейл: milen.stankov@hti-bulgaria.com

Инж. Ели Димитрова, Търговски сътрудник

отдел: ВЪТРЕШНИ ПРОДАЖБИ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 898 936 528
И-мейл: eli.dimitrova@hti-bulgaria.com

Борис Кумчев, Мениджър "Логистика"

отдел: ЛОГИСТИКА
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 882 726 591
И-мейл: boris.kumchev@hti-bulgaria.com

инж. Гергана Апостолова, ВиК Инженер

отдел: ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 877 066 098
И-мейл: gergana.apostolova@hti-bulgaria.com

Иван Миланов, Специалист "Закупуване"

отдел: ОТДЕЛ ЗАКУПУВАНЕ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: + 359 889 772 446
И-мейл: ivan.milanov@hti-bulgaria.com

инж. Християна Димитрова, Офертен отдел "Транспортна инфраструктура"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 893 038 988
И-мейл: hristiyana.dimitrova@hti-bulgaria.com

Иво Йорданов, Склад София, Казичене

отдел: СКЛАД
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 894 310 228

инж. Анелия Владимирова, Офертен отдел "ВиК"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 882 924 303
И-мейл: aneliya.vladimirova@hti-bulgaria.com

инж. Вероника Кръстева, "Пречистване на води и третиране на битови отпадъци"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 884 136888
И-мейл: veronika.krsteva@hti-bulgaria.com

Славчо Йорданов, Склад София, Казичене

отдел: СКЛАД
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 882 445 557
И-мейл: slavcho.yordanov@hti-bulgaria.com

инж. Мая Йорданова, ВиК Инженер

отдел: ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 886 414 410
И-мейл: maya.georgieva@hti-bulgaria.com

Инж. Венислава Кирчева, експерт "Търговия"

отдел: ВЪТРЕШНИ ПРОДАЖБИ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: 0898 936 524
И-мейл: venislava.kircheva@hti-bulgaria.com

Офис централа

отдел: АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
И-мейл: office@hti-bulgaria.com

инж. Радослав Вишанов, Търговски представител "Геосинтетични Материали"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 886 016 099
И-мейл: radoslav.vishanov@hti-bulgaria.com

Инж. Радослав Вишанов завършва УАСГ през 2009 г., специалност „Строителство на транспортни съоръжения”.

От 6 годинии работи и развива квалификацията и уменията си в в строителния сектор.

През 2013 г. се присъединява към екипа на HTI България, където отговаря за стратегическото развитие и представяне в направление „Пътна инфраструктура”.

В момента заема длъжността Търговски Представител „Геосинтетични материали” и работи усилено за налагане на българския строителен пазар на иновативни и дълготрайни, качествени решения в областта на в транспортна инфраструктура и екология.

Крикор Нергарарян, Склад Варна

отдел: СКЛАД
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 882 83 89 76
И-мейл: varna@hti-bulgaria.com

Станислав Добринов, Сътрудник "Логистика"

отдел: ЛОГИСТИКА
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 899 560 197
И-мейл: stanislav.dobrinov@hti-bulgaria.com

инж. Виктор Джигаров, Нaправление "Чугунени тръби, фитинги и арматура"

отдел: ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 894 310 227
И-мейл: viktor.dzhigarov@hti-bulgaria.com

инж. Милен Трендафилов, Търговски представител "Източна България"

отдел: ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 444 50 11
факс: +359 2 820 35 85
Мобилен телефон: +359 877 066 027
И-мейл: milen.trendafilov@hti-bulgaria.com