GC Gruppe- Großhandel für SHK Haustechnik - Sanitä, Heizung, Klima
Начална Страница
 • HTI стартира 2022 с поредната си благотворителна инициатива като стана спонсор на младия Любослав Руйков и Pure Speed Racing Team.

  Към новината
 • HTI България ще акцентира върху вибропресовани продукти Pawa по време на Архитектурно-строителната седмица през юни

  Към новината
 • СТРАТЕГИЯ

  „Всеки ден по-добри. Със страст,
  отговорност и иновации. Близостта до
  клиента е ключът на нашия успех.
  Полагаме грижа за висока сигурност на
  планирането и доставките.“

  Основната ни грижа е...

  Пълният текст
 • Писмо COVID-19

  Уважаеми колеги и партньори,

  Като отговорно предприятие, Ейч Ти Ай България ЕООД полага максимални грижи за опазване на здравето както на своите служители и техните семейства, така и на своите партньори...
   

  Пълният текст
 • HTI БЪЛГАРИЯ: ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Научи повече:

HTI България: ПСОВ в Унгария работи без отделяне на неприятни миризми с помощта на биофилтър от Pureco

02.12.2021

Разнообразни са аспектите на една пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - от нейната производителност, през ефективността на всяко отделно съоръжение, до чисто естетическите параметри като миризмата, която се отделя вследствие от процесите в нея. В днешния материал ще Ви разкажем как ПСОВ в Сентендре, Унгария, решава този проблем с помощта на оборудване на фирма Pureco, чийто официален партньор на пазара у нас е фирма HTI България, част от логистичната група GC-HTI. 

Съществуващата ПСОВ в гр. Сентендре пречиства отпадъчните води на града и околните населени места. В периода 2019-2020 г. е изпълнен проект, финансиран от Европейския съюз, за нейната модернизация и реконструкция, така че да е в състояние да поеме всички водни количества и да отговори на сериозните изисквания по отношение на тяхното качество.

По време на ремонта в пречиствателната станция са вградени биофилтри VENTUS от Pureco, предназначени за третиране на миризмата, идваща от съоръженията за предварителна механична обработка, за сгъстяване и за обезводняване на утайката. Инсталирани са 2 броя апарати VENTUS C 3000 и 1 брой VENTUS C 1500, които преработват общо 7500 m3/h въздух, което означава, че тази регионална пречиствателна станция на практика работи без никаква миризма.

Биофилтърната система VENTUS, използваща биоразградимостта на микроорганизмите, е екологично, устойчиво и безопасно решение за премахване на проблемите с неприятните миризми. Съоръжението е напълно оборудвано и готово за автоматична работа. Корпусът на филтърния модул е изграден от специална пластмасова стена, устойчива на UV лъчи, която е достатъчно здрава, за да се справи с товарите от експлоатацията и транспортирането, но и достатъчно лека, за да се монтира без нужда от кран.

Системата е изградена от три основни елемента:

 • Измиваща кула, която подготвя въздушния поток за втория биологичен етап, отстранява твърдите частици и задава влажността;
 • Секция за пречистване на въздуха с филтърна среда от биомаса;
 • Операторска кабина с контролен шкаф.

Най-големият апарат от гамата VENTUS C е с капацитет за обработка от 5000 m3/h, като с комбинацията от агрегатите е възможно да се постигне и по-висок капацитет. Пречистеният въздушен поток с една система VENTUS C може да бъде 2000 m3/h, а в комбинация от няколко апарата, той може да се разшири до 50000 m3/h.

Неприятните миризми в резултат от различни процеси се срещат не само при пречистването на отпадъчни води, но и в депа за отпадъци, компостиращи инсталации, индустриални производства, хранително-вкусовата индустрия и др. За всички подобни случаи биофилтърните системи VENTUS на Pureco са ефективно решение. В портфолиото си от продукти и услуги компанията Pureco обхваща богат набор от решения за събиране, пречистване и съхранение на дъждовни води, системи за дренаж, системи за обработка на питейни и отпадъчни води и иновативни инсталации за рециклиране на вода, като всички те са фокусирани върху устойчивото и рентабилно използване на ценния ресурс.

Източник на снимковия материал: HTI България, Pureco